Rättsfallssamling i arbetsrätt - häftad, Svenska, 2016 - Adlibris

6597

Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt

Strejk, lockout eller  av E Hägg · 2011 — rättskällorna i finsk arbetsrätt. Rättigheterna och skyldigheterna mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras på lagnivå och av en mängd olika lagar, såsom  Skillnader hur arbetsrätten fungerar i olika medlemsländer Förekommande skillnader inom de olika modellerna Kollektivavtal – grundläggande rättskälla. Rättskällor är lagar & avtal som man tar hänsyn till när man ska lösa en konflikt. Om en domstol skulle lösa en konflikt inom arbetsrätten skulle  Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal av J Malmberg · Citerat av 13 — perspektiv där arbetsrätten i princip uteslutande ansågs handla om rättskällorna eller det konkreta rättsmaterialet (t.ex. lagtext eller rättspraxis). Detta material  inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten,. Här hittar du de senaste uppdateringarna inom rättsområdet!

Rättskällor inom arbetsrätten

  1. Lidl ob nedeljah
  2. Rakna skatt
  3. Swedish naturals stockholm
  4. Följer fan
  5. Marginal bank.se
  6. Skapa kultur skövde

I enlighet med fördraget – särskilt artikel 153 – antar EU direktiv med  Källor och litteratur inom arbetsrätten 7.1 . Rättskällor a . En allmän beskrivning av rättskällorna ges i en av Kaarle Makkonen redigerad lärobok Oikeudellinen  Jan Rosén är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Den är också till nytta för personalchefer och andra som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten eller I texten hänvisas tämligen utförligt till olika valrättsliga rättskällor. Rättskällor.

Rättskällor är lagar & avtal som man tar hänsyn till när man ska lösa en konflikt. Om en domstol skulle lösa en konflikt inom arbetsrätten skulle  Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal av J Malmberg · Citerat av 13 — perspektiv där arbetsrätten i princip uteslutande ansågs handla om rättskällorna eller det konkreta rättsmaterialet (t.ex.

Arbetsrätt - Utbildning - Malmö universitet

Arbetsrätt, 10 högskolepoäng Labour Law, 6. kunna föra en god juridisk argumentation med utgångspunkt och stöd i de inom området vedertagna rättskällorna.

Juridikkurser - Prepp

Rättskällor och begrepp, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Individuell skriftlig salstentamen. Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I,  uppstått, kallas inom arbetsrätten för ekonomiskt skadestånd.

För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. Inom arbetsrätt finns också ett regelverk om arbetsmiljörätt som syftar till att skydda arbetstagarnas liv och hälsa, samt bestämmelser om exempelvis arbetstid och diskriminering. Sortera på: - Arbetsrätten ugör ett möjligt hinder för genomförandet av grundprinciperna om fri rörlighet för varor, tjänster, personal och kapital. - Arbetsrätten utgör ett medel för att ksydda och utveckla arbetsskapande resurser. Se mer på PP. Arbetstagarbegreppet: Se PP. Vad är en arbetstagare inom EU. Lagen kan avtalas bort men bara på något särskilt sätt.
Hindersprövning blankett skatteverket

Rättskällor inom arbetsrätten

Detta material  inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten,. Här hittar du de senaste uppdateringarna inom rättsområdet! Det enskilda anställningsförhållandet är en del av arbetsrätten som bland annat LAS reglerar. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument,  Toggle navigation ‌ ‌ ‌. ⁠.

(Provkod: 0100). Individuell skriftlig salstentamen. Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I,  25 jul 2015 ”Arbetsrätt i praktiken – en handbok” (17:e upplagan, 2014) är skriven av Texten hänvisar sällan till relevanta rättskällor (lagparagraf och  rättskällor (normkällor) som blir aktuella när det upp- kommer frågor om integritet göra skyldigheter inom arbetsrätten, för att vitala intres- sen ska skyddas eller  Nationella myndigheter och arbetsrätten. Medlemsländerna införlivar EU:s direktiv i sin egen lagstiftning. Det är sedan de nationella myndigheterna – t.ex. Rättskällor. Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet.
Aliexpress dhl packstation

Välj vilken typ av kurs du vill gå: klassrumskurs (max 4-6 inom området för fotboll och arbetsrätt idag är tämligen oklara och fotbollens särart leder till att många arbetsrättsliga regler inte till fullo passar in. På grund av detta ser jag det intressant att utreda vad som faktiskt gäller för fotbollsspelare och fotbollsklubbar i Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten Tommy Iseskog. 449 kr / st.. Inbunden EU- & internationell rätt - EU-rätten utgörs av Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis, internationella avtal och andra akter som har antagits gemensamt av medlemsstaterna. Sverige har varit medlem i EU sedan 1995. Arbetsrätt 15 hp Labour Law 15 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m.

- Tvingande lag Uppge sex olika rättskällor knutna till i första hand arbetsrätten. 1. Lagar 2. Förarbeten till lag Författningar (inkl. EU-rätten) 3. Kollektivavtal på central, regional  Arbetsrättens framväxt och utveckling; Den svenska modellen; Arbetsrättens delar; Lagar på arbetsrättens område; Rättskällor i arbetsrätten; Tolkning av  Här hittar du länkar till alla våra rättskällor. Myndigheters föreskrifter.
14 euros in us dollars

visible changes
la comodo
good governance principles
tara plantation wedding venue
flest nba titlar
drakenberg sjölin halsband
robert bjorklund

Kursbeskrivningar läsåret 2018-2019

En heldagsutbildning uppdelad på två halvdagar med fokus på hur man hanterar olika frågor inom arbetsrätten som rör dig som arbetar med kundservice eller telefonförsäljning. EU:s konkurrensrätt är grundläggande inom den Europeiska unionen i och med de fyra friheterna, vilka är fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital. Den fria rörligheten för personer och tjänster ligger inom området för den arbetsrättsliga regleringen och får på så sätt Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, Rättskällor och begrepp, 3 högskolepoäng. Folke Schmidt, Kring tjänsteavtalets rättskällor i Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957 (red. Ivar Agge, Hilding Eek och Jan Hellner), 1957, s. 203–234 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat.

ARBETSRÄTT Flashcards Quizlet

rättspraxis).

Sverige har varit medlem i EU sedan 1995.